Politika privatnosti internet stranice www.akinu.rs je usvojena i sprovodi se u cilju zaštite podataka korisnika usluga. Za uspešnu realizaciju Vaše porudžbine, a u skladu sa prirodom internet trgovine,  neophodne su nam informacije koje se odnose na vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona. Informacije koje ostavljate prilikom kupovine koriste se isključivo u cilju realizacije dostave proizvoda i izrade računa za kupljene proizvode. Svim kupcima pružamo mogućnost izbora, da li žele da se registruju i time trajno sačuvaju podatke u sistemu prodavnice ili žele da kupovinu obave kao „gosti“ sajta i time jednokratno ostave podatke. Prilikom slanja e-mail pošte, kupcima pružamo mogucnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni su dužni da usvoje i sprovode politiku privatnosti. Zadržavamo pravo da Vaše lične podatke prikažemo samo banci i kurirskoj službi koja vrši isporuku na zadatu adresu.

 

Akinu.rs koristi „cookies“ kao tekstualni  fajl koji je smešten na Vašem hard disku od strane web servera. Za svakog korisnika Cookie se jedinstveno dodeljuje. Mogu se pročitani samo od strane web servera u domenu koji Vam ih je poslao. Cookie služe kao pomoć prilagođavanja korišćenja interneta Vašim potrebama. Cookie-ji ne mogu biti korišćeni da pokrenu program ili da isporuče virus Vašem računaru. Jedna od osnovnih svrha cookie-ja je da obezbedi pogodnosti koje će Vam uštedeti vreme.

 

SAGLASNOST I PROMENE USLOVA
Korišćenje naših usluga podrazumeva saglasnost korisnika sa navedenim Uslovima korišćenja. Akinu.rs se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog. Sve promene u uslovima poslovanja biće aktuelne tek od momenta objavljanja na ovoj strani. Savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

Zooland © 2022. Sva prava zadržana. - Izrada internet prodavnice - Selltico.